Jednym z podstawowych celów Senackiej Komisji ds. Etyki Zawodowej PW jest tworzenie warunków do dyskusji i uświadamianie konieczności przestrzegania norm etycznych w całym obszarze działalności akademickiej (patrz cele i zadania Komisji). Konieczne jest upowszechnienie idei głoszącej, że zachowanie nieetyczne jest patologią i nie może być akceptowane nawet w najdrobniejszych swoich przejawach.

Zwracamy się do całej społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej o podjęcie dyskusji nad sposobami wyeliminowania wszelkich patologii , wynikających z nieetycznych zachowań zarówno pracowników Uczelni jak i studentów. Intencją naszą jest pobudzenie do dyskusji na temat nieprawidłowości w jednym z zasadniczych obszarów działalności Uczelni jakim jest proces dydaktyczny licząc na to, że dyskusja i wynikające z niej wnioski pozwolą na doskonalenie „dobrych praktyk akademickich”.

W celu umożliwienia udziału w dyskusji jak największej liczbie nauczycieli i studentów, z dniem dzisiejszym wznawia swoją działalność witryna internetowa pod adresem www.etyka.pw.edu.pl.

Jako jeden z tematów do dyskusji proponujemy:
„RZETELNOŚĆ W PROCESIE DYDAKTYCZNYM”

Senacka Komisja ds. Etyki Zawodowej nie po raz pierwszy podnosi sprawę rzetelności w procesie dydaktycznym uważając, że skutki społeczne wszelkich objawów patologii w tym obszarze są niezwykle poważne, gdyż dotyczą przyszłej elity narodu.

Niepokojące są też informacje o zakorzeniających się w środowisku akademickim i naukowym różnych, godnych napiętnowania praktyk, związanych z różnego rodzaju plagiatorstwem. Przeciwdziałaniu tym przejawom erozji dobrych obyczajów niech posłużą głosy w sprawie:
„PLAGIAT - JAK PRZECIWDZIAŁAĆ”