Organizacja dyskusji

Wszystkich zainteresowanych proponowanymi przez nas tematami zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji.

Do Państwa dyspozycji oddajemy skrzynkę pocztową znajdującą się pod adresem komisja@etyka.pw.edu.pl .

Państwa wypowiedzi będą podstawą dyskusji na forum Senackiej Komisji ds. Etyki Zawodowej odbywającej się z udziałem przedstawicieli Samorządu Studenckiego. Otrzymanie każdej wypowiedzi zostanie potwierdzone przez Komisję.

Celem dyskusji na forum Komisji jest uogólnienie sygnalizowanych problemów i wspólne określenie środków zaradczych.

Wnioski z dyskusji, oraz wskazania możliwości eliminacji stwierdzonych nieprawidłowości będą publikowane na naszej stronie (patrz: Dyskusja i wnioski).

Pierwszym proponowanym przez nas tematem były oszustwa egzaminacyjne.

Obecnie proponujemy dyskusję na temat rzetelności w procesie dydaktycznym oraz na temat różnego rodzaju plagiatów i przeciwdziałaniu tej patologii.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w dyskusji.